Oy Tecon Trans Ab - jordbyggnadsarbete med flera års erfarenhet

Oy Tecon Trans Ab är ett jordbyggnadsföretag som har betjänat kunder från 1996. Vi utför såväl mindre som större entreprenadarbeten åt både privatpersoner och företag. Ytterligare erbjuder vi transportservice samt säljer krossgrus.

Företaget är beläget i Smedsby, Korsholm. Vi betjänar kunder i hela Österbotten.

Våra kunder har litat på vår yrkesfärdighet redan i åratal. Vi arbetar enligt relevanta standarder: vi upprätthåller bl.a. kvalitets- och miljösertifikater ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

Bekanta dig noggrannare med våra tjänster, ta kontakt och berätta hur kan vi hjälpa till.

Tjänster Ta kontakt