Tjänster

Entreprenad- och grävarbeten

Vi utför alla slags entreprenad- och grävarbeten för både privatpersoner och företag. Tack vare vår mångsidiga maskinpark kan vi genomföra såväl små som stora arbeten med hög kvalitet och inom den bestämda tidtabellen. Vi hanterar också korrekt återvinning av avfall och jord som uppstår vid entreprenad- och grävarbeten.

Vi betjänar exempelvis vid nästa behov:

 • grunder
 • dränering
 • infiltrationer
 • täckdikning
 • avlopp
 • vägar och skogsvägar
 • snöröjning och sandning
 • rivning av byggnader
 • dammar
 • gödselbrunnar
 • stenkrossning
Be om en offert

Transportservice

Vi har last- och grusbilar som vi använder för att transportera jord och rivningsavfall till önskad destination eller korrekt återvinning. Ta kontakt och fråga mer!

 

Fråga mer!

Krossgrus

CE-märkt krossad sten för olika behov, exempelvis gårdar, bygg- eller vägbotten eller dränering.

Vi har krossgrus i följande kornstorlekar:

 • 0/4 mm
 • 0/16 mm
 • 0/32 mm
 • 0/63 mm
 • 0/100 mm
 • 0/200 mm
 • 0/300 mm
 • 4/8 mm
 • 8/16 mm
 • 16/32 mm
 • Dräneringsgrus
Be om en offert